/

28. 9. 2022

Špičky evropského kosmického průmyslu v Praze

Ve dnech 3.-6. října 2022 proběhne European Space Week (ESW), hlavní evropská událost kosmického průmyslu, kterou v letošním roce v Praze pořádá Evropská komise a Agentura Evropské unie pro kosmický program pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a hlavním městem Prahou. V rámci akce budou moci všichni návštěvníci navštívit také výstavu Czech Space, kterou připravila agentura CzechInvest.

Do Prahy tak míří celá kosmická komunita Evropské unie – počínaje autory kosmických strategických plánů přes start-upy, dodavatele, zástupce veřejné správy, investory až po fanoušky vesmírných aktivit.

Akce, kterou bude čtyři dny hostit Výstaviště Praha, budou nabité prezentacemi, panelovými diskusemi a vystoupeními nejvyšší úrovni. Mezi klíčovými řečníky programu nebudou chybět například evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton, místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš, ministr dopravy ČR Martin Kupka, poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Cristian Silviu Bușoi, výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa či primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

V rámci ESW proběhne také řada doprovodných akcí, mezi kterými bude například demonstrace a prezentace technologií, které jsou využívány při provozu unijních družicových systémů, např. drony či autonomní vozidla.

 

Hlavním tématem ESW bude Kosmický program EU

Nejdiskutovanějším tématem setkání kosmických představitelů bude nový kosmický program Evropské unie přijatý v roce 2021, který má za cíl vybudovat dynamičtější, inovativnější a odolnější evropský kosmický ekosystém. Skládá z několika stěžejních složek:

 • Copernicus: evropský program pozorování Země, který se zabývá šesti oblastmi: země, moře, atmosféra, změna klimatu, mimořádné události a bezpečnost
 • EGNOS: evropský regionální systém družicového rozšíření, který slouží ke zlepšení výkonnosti systémů GPS a Galileo.
 • Galileo: evropský globální družicový navigační systém
 • GOVSATCOM: program EU pro vládní družicovou komunikaci zaměřený na poskytování bezpečných a nákladově efektivních komunikačních kapacit pro mise a operace kritické z hlediska bezpečnosti a zabezpečení
 • SSA: – Space Situational Awareness znamená komplexní přístup k hlavním vesmírným nebezpečím, včetně srážek družic a kosmického odpadu, jevů kosmického počasí a objektů v blízkosti Země.

Evropské ženy ve vesmíru

Ve středu 5. října proběhne v hale D Křižíkových tradiční akce Women in Space, tentokrát v evropském pojetí. Hlavním tématem diskuze nad překážkami, s nimiž se ženy setkávají, pokud si pro svou kariéru zvolí kosmický průmysl. Počet žen zaměstnaných v mezinárodním kosmickém průmyslu totiž představuje jen přibližně 20 % pracovní síly, což je zhruba stejný podíl jako před 30 lety. V diskusi u kulatého stolu na podporu zapojení žen do vesmírného sektoru vystoupí jako řečníci například Pascale Ehrenfreundová, prezidentka Mezinárodní astronautické federace IAF, Luisella Giulicchi, prezidentka organizace Women in Aerospace či Petr Kapoun, CEO a zakladatel společnosti TRL Space Systems.

 

Evropští vystavovatelé v Praze

V rámci ESW se můžete setkat i se zastoupením hlavních evropských vystavovatelů. 

 • ESSP SAS – je společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti provozu a poskytování služeb kosmických systémů. Jejich posláním je poskytovat kritické služby v oblasti komunikace, navigace a přehledu uživatelům na celém světě a stali jsme se referenčním poskytovatelem bezpečných a certifikovaných služeb CNS v Evropě.
 • Copernicus SEA – bezpečnostní služba Copernicus na podporu vnější činnosti EU (SEA) je operativní evropská geoinformační služba určená k podpoře operací a zájmů EU mimo její území. Copernicus SEA poskytuje zpravodajské produkty na míru, které jsou založeny především na družicových datech. Služba může rychle reagovat v případě krizí, jako jsou politické nebo ozbrojené konflikty, nebo poskytnout jasný obraz o tom, jak se mění jevy v terénu, prostřednictvím rozsáhlých monitorovacích kampaní.
 • Copernicus ECMWF – službu realizuje Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) spadající pod Evropskou komisi. Služba C3S poskytuje základní informace o změně klimatu a umožňuje uživatelům činit informovaná rozhodnutí o budoucnosti. Systém CAMS poskytuje důležité údaje na podporu všech zúčastněných stran, které se zabývají znečištěním ovzduší, zdravím a skleníkovými plyny v kontextu měnícího se klimatu.
 • ESA – mezivládní organizace pro využití vesmíru, která má v současnosti 22 členských států včetně České republiky. Sídlo jejího ředitelství je v Paříži a její jednotlivá centra jsou ve zbytku Evropy. Kosmodromem ESA je Guyanské kosmické centrum v Kourou v jihoamerické Francouzské Guyaně, díky jejíž blízkosti k rovníku může snadno dosáhnout komerčně zajímavé oběžné dráhy.
 • Spaceopal – je hlavním dodavatelem provozních služeb Galileo, programu družicové navigace Evropské unie. Jako provozovatel služeb systému Galileo je společnost Spaceopal klíčovým partnerem EUSPA a poskytuje navigační služby, zlepšuje polohu a přesný čas pro uživatele na celém světě.
 • Copernicus Marine Service – námořní služba programu Copernicus je námořní složkou programu Copernicus Evropské unie. Poskytuje bezplatné, pravidelné a systematické autoritativní informace o stavu modrého (fyzikálního), bílého (mořský led) a zeleného (biogeochemického) oceánu v globálním a regionálním měřítku. Službu financuje EK a realizuje ji společnost Mercator Ocean International.
 • SatCen – satelitní středisko EU podporuje rozhodování a činnost Evropské unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), zejména společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), včetně misí a operací Evropské unie v oblasti krizového řízení, poskytováním produktů a služeb vyplývajících z využívání příslušných kosmických prostředků a doprovodných údajů, včetně družicových a leteckých snímků, a souvisejících služeb.

Akci hostí hlavní město Praha, kde sídlí centrála EUSPA, a které je v kosmickém sektoru aktivní prostřednictvím podpory kosmických start-upů a propagace využívání a využívání kosmických technologií, dat a aplikací v různých oblastech (např. v oblasti: bezpečnější veřejné dopravy nebo monitorování zeleně a tepelných ostrovů) pro zlepšení blahobytu svých občanů a návštěvníků. Praha chce dále navázat na svou staletou tradici pozorování a výzkumu vesmíru, kterou v současnosti reprezentuje Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, jež v červnu 2022 vypustila vlastní družici určenou pro vzdělávací účely.