/

3. 11. 2022

Startuje soutěž Get Space Inspired

Cílem soutěže Get Space Inspired je podpořit využití kosmických technologií v jiných než kosmických odvětvích a motivovat společnosti k řešení jejich technologických potřeb využitím know-how vyvinutého primárně pro kosmický sektor. Budou uděleny 2 ceny, první místo bude oceněno částkou 10 000 EUR, druhé místo obdrží 5 000 EUR.

Jak se zúčastnit?

Inspirujte se know-how využívaným v kosmických aplikacích a předložte projekt představující jeho využití v jiném než kosmickém sektoru. Využijte databázi kosmických patentů Evropské kosmické agentury (ESA) jako zdroj technologických inovací ve vesmíru. Kosmické inovace použité v návrhu projektu nemusí pocházet z databáze ESA, lze použít jakékoli know-how, které bylo použito ve vesmíru nebo bylo vyvinuto primárně pro kosmické aplikace.

Více informací a přihlášku naleznete na této stránce. Přijaté přihlášky budou vyhodnoceny odbornou porotou a výsledky budou vyhlášeny v rámci akce Czech Space Week Space2Bussiness 29. listopadu 2022.

Uzávěrka přihlášek je 25. listopadu 2022.